Samarcanda Shah-i-Zinda

nbts-viaggi-uzbekistan-Samarcanda-Shahi-Zinda